banner32

Kuzu İnşaat’a Yargıtay’dan bir tokat daha

Yıllar önce gazete ve televizyon olarak Özen Kuzu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Kuzu İnşaat’ın Ataköy’ün son toprak parçasını beton’a teslim ederek kıyı kanununa muhalefet ettiği ve insanlar başta olmak üzere bütün canlılara karşı suç işlediğini ifade ederek görsel ve yazılı haber yapmıştık.

 Sen kimsin ki bizim gibi 3 milyar dolarlık poroje yapan firmayı eleştiren haber yapıyorsun dendi ve davalar açıldı

İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv imtiyaz sahibi gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi ”Yayın grubu olarak 2009 İstanbul sel felaketinden bu yana İstanbul’da kıyı kanununa muhalefet edilerek, dere yataklarına ve yok kavşaklarına yapılan yüksek binaları haklı  olarak eleştirdik.

Bu haberlerimizden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da sık sık dikey yapıların medeniyetimize uygun olmadığını ifade ederek yaptığımız yayınların yerinde olduğunu gördük.

Kuzu İnşaat Ataköy sahilinde Kıyı kanununa muhalefet ederek yaptığı SEA PEARL projesini de temelden bu yana halkın ve bütün canlıların yaşamına tehlike oluşturduğunu ifade ederek yazılı ve görsel haber yaptık.

Kuzu inşaat ‘ın patronu sayın Özen Kuzu bizi önce Youtube şikayet etti. Sonra Savcılık’ ta suç duyurusunda bulundu. Akabinde Bakırköy ve İzmir Dikili ‘de olmak üzere çok sayıda dava açtı.  Savcılık gazetecilik yaptığımızı ifade ederek suç duyurusunu RED etti.

Mahkeme hakaret ve yıpratma yok kamuoyunu bilgilendirme var diyerek davaları RED etti.

Kuzu inşaat bu kadar RED ile yetinmeyip yerel mahkemelerde kaybettiği davaları 2016/15917 Esas  dosya ile  YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİNE   Davaları götürdü. 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi  de 2019/ 1043  sayılı kararı ile Kuzu İnşaat’ın taleplerini bir kez daha RED etti.

Özen Kuzu sen büyük değilsin İstanbul’da hakimler var !...

Özen Kuzu siz siz olun hiç kimseyi küçümsemeyin. Haklı olduğu zaman karıncanın filden daha güçlü olduğu örnekleri tarihimizde çok var.

Aziz İstanbul’dan Rezil İstanbul’a kitabımız bitebilir artık…

Geçen sene yazımı biten “AZİZ İSTANBUL’dan REZİL İSTANBUL”a kitabımız Kuzu İnşaatın Yargıtay bahsi de bittiğine göre artık mümkün olan en yakın zamanda basıma girebilir.

Hüseyin Çetiner Yargıtay’ın verdiği bu karar ile adeta İstanbul’da hakimler var dedirttiği için çok mutluyum. Kıyı kanununa muhalefete dilerek yapılan SEA PEARL projesinin de yıkılıp eski haline gelmesi adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağız dedi.

İşte Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ninverdiği karar örnek örneği :

 

                                                 TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

YARGITAY

4.Hukuk Dairesi


DOSYA NO : 2015 /324 ESAS (ASIL YBAKIRKÖY 6.ASLİYE DAVA DOSYASI)

KARAR NO : 216 /263

ESAS NO     : 2016/15917

KARAR NO : 2019/1043

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : Bakırköy 6.Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ: 10/05/2016

NUMARASI : 2015/324-2016/263

DAVACILAR : 1-Kuzu Toplu Konut İnşaat AŞ 2-Özen Kuzu vekilleri Avukat Ali Aydın

DAVALILAR : 1-Hüseyi Çetiner (İstanbul Times Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü) 2- Çetiner Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık San. Tic. AŞ

Davacılar Kuzu Toplu Konut İnşaat AŞ ve Özen Kuzu vekilleri Avukat Serra Türeli tarafından, davalılar Hüseyin Çetiner (İstanbul Times Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü) ve Çetiner Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık San. Tic. AŞ aleyhine 08/07/2015 gününde verilen dilekçe ile basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; ispat edilemeyen davanın reddine dair verilen 10/05/2016 günlü kararı Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne ve miktar itibariyle duruşma isteminin reddine karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 27/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan                      Üye                 Üye                 Üye                           Üye

S.Demircioğlu        M.Çakmak     M.Erol              H.Akdere                   S.Küçük

 

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner33

banner14

banner34