banner32

CHP Meclis Üyesi Av. Asım Güven Kentsel Dönüşüm İle Alakalı Önerge Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Zeytinburnu Belediye meclis üyesi Avukat Asım Güven ilçenin kanayan yarası olan ve bir türlü istenilen oranda ilerleme kaydedemeyen kentsel dönüşüm ile alakalı Şubat Ayı Belediye Meclisinin 2.birleşiminde dikkat çeken bir önerge verdi.

CHP Meclis Üyesi Av. Asım Güven Kentsel Dönüşüm İle Alakalı Önerge Verdi

İŞTE GÜVEN’İN O ÖNERGESİ :

SAYIN BAŞKAN DEĞERLERİ MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARIM SAYIN BASIN MENSUBU ARKADAŞLARIM

Kentsel dönüşümün önünü açmak , toplumu kentsel dönüşüm konusunda teşvik etmek maksadıyla meclisimiz tarafından oybirliği ile kabul edilen son imar plan notları Zeytinburnu halkı tarafından büyük bir sevinç ile karşılanmış bulunmaktadır.

Ancak; çatı katlarının normal kata dönüştürülmesini ön gören maddenin dışındaki maddeler halkımızı doğrudan doğruya bireysel olarak pek ilgilendiren hususlar değildir. Daha çok parsellerin birleşmesiyle meydana gelecek 500-1000 m2 lik dönüşüm projeleri ilgilendirmektedir. Bunun da Zeytinburnu’nda uygulanabilirliği söz konusu değildir. Devletin tüm imkanlarının da kullanılmasına rağmen zor yürüdüğünü Telsiz ve Beştelsiz projelerinde; müteşebbislerin hak sahiplerini ikna edemediklerini gördük. Parsel maliklerinin bu konuda uzlaşarak ve parsellerini tevhit ederek müşterek projeleri gerçekleştirmeleri mümkün görülmemektedir.

Parselinde de binasını yenilemek isteyenlerin imar artışından yararlanabilmeleri, parsellerin tevhidine bağlanmış olması halkın bireysel olarak kentsel dönüşümden yararlanmasını değil , parselleri birleştirmek suretiyle imar kazanmalarını teşvik etmektedir. Çünkü halkımızın bireysel olarak parsellerini tevhid ederek imar artışından yararlanmalarına komşu parseli de ikna etmeye maddi ve manevi gücü yetmemektedir.

Meclisimiz tarafından oybirliği ile kabul edilen son imar plan notları maalesef zeytinburnu’muzun planlarında eskiden kalmış bazı hatalı kadük kalmış notları bertaraf etmemektedir. Her ne kadar bir şekilde parsellerin tevhid edilmesi suretiyle bu garabetlerin ortadan kaldırılmasına çalışılmış ise de uygulamada herhangi bir etkisi olmamıştır , olmayacaktır. Zaten küçük olan parseller irtifaya gitmek istediği durumlarda yangın yönetmeliği ve benzeri yönetmeliklerle kullanım alanlarının daralmasına sebebiyet vermektedir .

İstanbul İmar Yönetmelikleri uyarınca sokak genişliği 12 metreye kadar olan sokaklarda irtifa zemin artı 3 normal kat yani 12:50.... 12-15 metre üzeri olan sokak ve caddelerde irtifa zemin artı 4 normal kat yani 15,50 olarak öngörülmektedir. Kaldı ki geçmişte yol genişliği 12 metrenin altında olan sokaklarda dahi 15:50 irtifa verilen uygulaması yol genişliğine bakılmaksızın devam etmektedir.

Ancak Zeytinburnu planları üzerinde halen genel eski kayıtlar mevcut bulunduğundan ve bu genel irtifa kayıtları imar planlarında paftalarda düzeltilmediğinden sokak ve cadde genişliğine göre irtifa düzenlemesi bir karmaşaya sebebiyet vermektedir.

Bu husus Zeytinburnu halkı arasında eşitsizliğe menfaat ve fırsat ayrımcılığına sebebiyet vermektedir.

Örneğin, Doktor Sadık Ahmet Caddesi , Balıklı Yolu, çarşamba pazarının kurulduğu 75/2 Sokak ve bunun gibi 15 metreden çok daha geniş olan sokak ve caddelerde plan paftalarında sokağın bir tarafının irtifa hakkı 12,50 olarak kalmış , aynı sokağın diğer tarafı 15,50 olarak plan paftalarında irtifa verilmektedir. Sadece plan paftalarının üzerinde aynı yola bakan parsellerin sadece ve sadece farklı adalarda plan paftalarının düzeltilmemiş olması nedeniyle vatandaşlar arasında böyle bir ayrımcılığın yaşatılması hukukun eşitlik prensibine aykırıdır ve hiç bir adalet ilkesiyle örtüşmemektedir.

Planlar üzerinde kalmış imar yönetmeliklerine aykırı bu eski kayıtlar düzeltilemeyecek kayıtlar değildir. Ancak her nedense bu güne kadar bu konuda herhangi bir girişim yapılmamıştır.

Meclisimiz tarafından kabul edilen son plan notlarında bu tür haksızlık bir nebze giderilmeye çalışıldı ise de yine de fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaya yetmemiştir. Çünkü plan notlarında kabul edilen parsellerin tevhidi halinde irtifanın 15,50 ye arttırılacağı hususu sokağın veya caddenin diğer irtifası 15,50 olan tarafı için de kabul edilmektedir. Bu da eşitsizliği yine ortadan kaldırmayacaktır. Kanaatimce yüksek irtifada eşitlenmesi gerekmektedir. Bunun için bloklar üzerinde yazılı h=12.50 kayıtlarının kaldırılması ve 15.50 olarak düzeltilmesi gerekmektedir. İstanbul imar yönetmeliklerine uygun olarak yapılaşmanın sağlanması gerekmektedir. Böyle bir genel düzenleme ile eşitsizlikler ve mağduriyetler giderilebilecektir.

Bu eşitsizliğin ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması için öncelikle plan paftalarında eskiden kalan , eski irtifa kayıtlarının ortadan kaldırılması ile İstanbul İmar Yönetmeliğine göre genişliği 12 -15 metrenin üzerinde olan sokak ve caddelerde irtifanın eşit hale getirilmesini tümünde 15.50 olarak düzeltilmesi için bir çalışmanın yapılmasını teklif etmekteyim.

Ayrıca son kabul edilen plan notlarının (ı) harfi ile gösterilen maddenin 9. Fıkrasında tevhid şartının kaldırılmasını teklif etmekteyim.

Teklifimin başkanlık makamına havalesini saygıyla arz ederim.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 10:33

Hüseyin ÇETİNER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner33

banner14

banner34