banner32

Yedkule Bostanlarını Rahat Bırakın Artık ...

Son yıllarda bas parayı al imarı mantığı ile sahillere,dere yataklarına tarihi sit alanlarına o kadar çok yapı yapıldı ki bu kadar da saygısızlık olmaz denilen olaylar yaşandı yaşanıyor. Yüzyıllardır varlığını sürdüren Yedikule Bostanlarının arazisi üzerinde ciddi oyunlar oynanıyor.

Yedkule Bostanlarını Rahat Bırakın Artık ...
İstanbul Times Yayın Grubu olarak Doğa'ya,tarihe ve çevreye sahip çıkan bir çok haberimizden dolayı rant sahipleri tarafından onlarca davaya maruz kaldık...

Ataköy Sahilinde ki son kara parçasını betona teslim eden Kuzu İnşaat'ın SeaPeal Projesi için yıllar önce İstanbul Mimarlar odası genel sekreteri Ali Hacılaioğlu ile yaptığımız röportajı yayınlayarak Ataköy sahiline yapılan İHANETİ gözler önüne sermiştik.

Zeytinburnu Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner  /Yedikule / Fatih - İstanbul 

Projeyi yapan Kuzu İnşaat'ın Avukatlar ordusu siz de kim oluyosunuz ki bizim milyarlarca dolar harcayıp yaptığımız projemizi eleştirel haber yapıyorsunuz dinilerek hakkımızda onlarca dava açtılar.

Yapılan haber ve televizyon programlarımız bilimsel kurallar dahilinde belge ve bilgiliye dayalı olduğu için Yüce Türk mahkameleri bizleri haklı bularak hakkımızda açılan bütün davaları RED ettiler.

Türk Mahkemeleri yaptığımız haber çalışmalarının doğru olduğunu tescil ettiler.Ancak bu durum inşaatlarda hiç bir değişiklik oluşturmadı.

Bir Mahkemenin verdiği durdurma kararını başka bir mahkeme bozdu ve inşaat ne yazık ki KIYI KANUNU başta olmak üzere bir çok yasaya uygun olmayan şekilde devam etti.

Şimdi Talan Edilmek İstenen Yedikule Bostanlarına Gelecek Olursak Rant Düşkünleri Buranın peşine Düştü... Yeter Artık Bırakın Bu Tarihi Değerimizin Peşini

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi Abdullah İnanç Kıran Yüksek Lisans Tezi olarak "İstanbul Kara Surları Dünya Mirası Alanındaki Tarihi Bostanları Kültürel Beyzaj Kapsamında Değerlendirilmesi" başlığı ile burası için çok detay bir çalışma yapmış.

Sözü Abdullah İnanç Kırana Bırakalım Bakalaım Neler Söylemiş...

Söz konusu ihbar ve gelişme ile ilgili detayları aktarıyorum.

İstanbul ili Fatih ilçesi Hacıevhaddin Mah. (2008’den itibaren Yedikule Mah.)334 pafta 1074 ada 19 parseldeki tarihi bostan, hobi bahçesi yapılmak için Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yıkılmıştır.

Söz konusu alanda bir çalışma yürütüldüğünü ben mahalle ile bağım sebebiyle çevreden öğrendim. Alandan çekilmiş bir iki fotoğrafla 17.03.2020 tarihinde Cimer üzerinden bilgi edinme talepli bir dilekçe yazdım.

17.03.2020 tarihli Cimer dilekçeme 14.04.2020 tarihinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Fatih Belediyesi) tarafından yanıt gelmiştir.

2013’ten beri “Tarihi Yedikule Bostanları” ile ilgili kamuoyunun da takip ettiği bu gelişmelerin konunun tarih, kültür, miras, kültürel peyzaj gibi değerleri ve boyutları sebebiyle medyada daha fazla görünür olmasını istiyorum.

Cimer’den gelecek yanıtı beklerken konuyla ilgili

1-Fatih Belediyesi ilçe meclis üyesi

2-İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü

3-Fatih Belediyesi İletişim Merkezi

4-Sahada belediye çalışanları gibi kanallar ile de konuyu öğrendim. Cimer yanıtıyla Fatih Belediyesi’nin bir çalışma yürüttüğünü doğrulamış olduk.

Belediyenin yürüttüğü bu çalışmanın internet sitesinde ve mahallede duyurusu ve afişi bulunmamaktadır. Neden bir duyurusunun ve afişinin olmadığını merak ediyorum.

Peki, neye itiraz ediyorsanız diye sorarsanız ?

1-2013’ten beri Yedikule Bostanları ile gelişmelere aşina olmayanımız hemen hemen yok gibidir. Bostanlarımızın Bizans’a ve Osmanlı’ya dayanan tarihi geçmişleri var. Bu konuyla ilgili çok sayıda yerli ve yabancı akademik çalışmalar ve yayınlar var. Dolayısıyla bu kültür ve tarih değerinin yok edilmesi hiçbir surette kabul edilemez.

2-Ülkemizin uluslararası sözleşmeler ile birlikte miras değeri olan alanlarımızı korumak ve geliştirmek gibi sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk tarihi bostanın bugüne kadar korunduğu şekliyle değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere ulaştırılması olacaktır.

3-Cimer dilekçesiyle tarihi bostana kayyum atandığını öğrendik, taşınmazdaki bostan madem kamuya açıldı, belediye burayı kamu adına kullanmak ve değerlendirmek zorundaysa tarihi bostan bugüne kadar nasıl korunduysa, korunduğu şekli ve barındırdığı değerleri ile okullara ve kamuya açılabilirdi.

Halka ve okullara açmak için bostanın yıkılması gerekmezdi. Bostan olarak kamuya ve okullara açılarak Fatih Belediyesi bu kültür mirasını koruyarak ve halka açarak çok daha iyi, koruma adına değerli ve kıymetli bir iş yapmak olacaktı.

Belediyenin “iyi” niyetli görünen bu girişimi, bostanın korunduğu bir düzenleme ile takdire şayan olacaktı.

4-İstanbul’un ve Türkiye’nin herhangi bir yerine yapılan hobi bahçesi düzenlemeleriyle bostanın yüzyıllık peyzajı (kültürel peyzaj örneği) ve özgün durumu yok edilmektedir.

5-Hobi bahçesi ile bostan aynı şey değildir. Bostan somut bir kültürel mirastır. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmakta olan geleneksel üretim tekniklerinin kullanıldığı bu tarımsal alanlar, kadim üretim kültürünün biricik ve özgün örneklerini oluşturmaktadır.

Bu bostanlarda üretim faaliyetlerini sürdüren bahçıvanların icra ettiği bostancılık ise bir meslektir, zanaattır.

Bilindiği üzere bostancılık; Rum, Arnavut, Bulgar, Makedon ve Ermeni usta bahçıvanlar tarafından günümüze aktarılan bir gelenektir.

Hüner ve beceri gerektiren bu meslek, tarihsel bir birikimle kuşaktan kuşağa, ustadan çırak ilişkisiyle günümüze ulaşabilmiştir.

Bostancılar, tarihsel birikimin canlı bir taşıyıcısı ve uygulayıcısı konumundadır. Bu yönüyle “bostancılık” somut olmayan bir kültürel miras niteliği ve değeri taşımaktadır.

Bostan kuyuları, havuzlar, geleneksel özgün arazi ve toprak kullanımı; nesilden nesle aktarılan üretim bilgileri, kullanılan geleneksel yöntemler ve bostancılık pratiği bostanları hem somut hem de somut olmayan bir kültürel mirasın parçası olarak tanımlamaktadır.

1074 ada 19 adadaki bostanın mülkiyet durumu şahsa aittir. Bostanda ne zamandan beri kayyum var, bir taşınmaza hangi durumlarda kayyum atanır? Bu soruların cevabını bilemiyoruz. Fakat Cimer yanıtıyla kayyum atandığını biliyoruz.

Kiralama bedelini ve ne kadar süreliğine belediyenin kiracı olduğunu bilmiyoruz.Cimer üzerinden konuyu sordum tekrar. Henüz yanıt gelmedi.

ELİMDEKİ BELGELER ŞUNLARDIR:

1-Bostan iken çektiğim birkaç fotoğraf (kuyu, bostan havuzu, bostan genel görünüm)

2-Fatih Belediyesi’nin alanda yürüttüğü çalışmalar (Hobi bahçesi çalışmaları)

3-Tapu parsel sorgulama uygulamasından taşınmazın künyesi
4-Fatih Belediyesi Coğrafi Bilgi Sisteminden Ayverdi Haritası’nda (1875-1882) bugüne gelen arazi kullanım sürekliliğini gösteren bir görsel ( Fatih Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi’nden Ayverdi Haritası katmanını seçip ilgili taşınmazın ada-parsel bilgilerini girdiğiniz takdirde Ayverdi Haritaları’ndan beri bostan olarak kullanıldığını göreceksiniz. )
Not:Bu konuda 2019 senesinde yazdığım yüksek lisans tezine bakabilirsiniz. Yök tez taramasında tez yazarı olarak “Abdullah İnanç Kıran” yazdığınızda yaklaşık 194 mb’lik tezimin pdf’ini indirebilirsiniz. Tezde 1074 ada 19 parseldeki bostan “D15” olarak kodlanmıştır.

Hobi bahçesi de halkın yararına olacak, peki endişeniz mi var diyeceksiniz ?

Evet, endişem var.

1-Fatih ilçesi Veledi Karabaş Mah. 355 pafta 1409 ada 9 parseldeki tarihi bostan, Fatih Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Koruma Amaçlı İmar Planları’nda “park” olarak görünen alan, Mevlanakapı Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu – Türgev’e bedelsiz olarak tahsis edildi.

Yurt inşaatı yapıldıktan sonra planlara bina işlendi. Bedelsiz olarak tahsis edildiğini nereden biliyorsunuz? (Fatih ilçe belediyesi meclis kararlarında bedelsiz tahsisin meclis karar numarası ve karar başlığı görüntülenebiliyor.)

2- Ben kişisel olarak hobi bahçesinin bir ara formül gibi düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Kayyumdan ilçe belediyesinin eline tamamen geçtiği takdirde belki parka, belki sosyal tesise, belki başka bir vakfa ait yurda dönüşebilir.

Alan, yürürlükteki koruma amaçlı imar planlarında “park” olarak görünmektedir

Ben aynı zamanda Yedikule Bostanları Koruma Girişimi’ndeyim. Gönüllü bir avuç insanız. Yedikule ile geçmişten gelen bağım sebebiyle Mevlanakapı-Yedikule (Altınkapı) arasındaki sur bostanlarını ve çevredeki bir iki bostanın korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması için konuyu takip etmeye, konunun muhataplarıyla iletişim kurmaya çalışıyorum.

TÜRGEV Yurdu Yıkılıp Alan Eski Haline Getirilsin...

Yüzlerce yıllık tarihi bir geçmişi olan bostan arazisine Türgev binası yapmak en hafif tabiri ile bir akıl tutulmasıdır.

TÜRGEV binasının yapılacağı binlerce alan vardır. Ama Bu tarihi bostanı başka yerde yapmak mümkün değdildir. Zararın neresinden dönülürse Kârdır.

Bir an önce bu bina yıkılıp alan yüzyıllardır nasıl gelmişse yine aynı hale getirilmesini talep ediyoruz. TÜRGEY yönetimi ile yakın olan sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a ihanet ettik sözleri halen kulaklarda çınlıyorken eğer Fatih Belediyesi'nin tarihe saygısı var ise bir an önce TÜRGEV yurdu için yeni bir arsa tahsis etsin ve bu binayı yıkarak acilen bostan arazisi eski konuma getirsin.

Abdullah İnanç Kıran endişelerinde hiç de yersiz değildir. Son yıllarda kamuoyunun Yedikule Bostanları için ortaya koyduğu ilgi zayıflarsa aç göz ve tarihe saygısı olmayan rant hırsı olan özel veya kamu adına hareket eden şahısların geriye kalan bostan arazisini önce HOBİ bahçesi, akabinde de diğer arazinin başına gelen TÜRGEV hadisesi gibi bir çok bina dikilmesi hiç de zor gözükmüyor.

Yedikule Bostanları halkındır halkın kalacak.


Kaynak: İstanbul Times Haber Aj
ansı (İTHA)


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner33

Powered by Dailymotion

banner34