banner23

1-7 Nisan Kanser Haftası

‘Hiçbir Şey İnsan ve Sağlık Kadar Önemli Değildir’ ilkesini benimseyen Avrasya Hospital çalışanları kanser haftasında da sizleri bilinçlendirmeye devam ediyor.

1-7 Nisan Kanser Haftası
KANSER NEDİR?

Kanser kontrolsüz çoğalan hücre topluluğudur. Kendi kendine kontrolsüz şekilde üreyen hücre topluluğuna kanser denir.

İstanbul Times Haber Merkezi

KANSERİN TEDAVİ AŞAMALARI NELERDİR?

Her organın kanseri vardır. Bunların öncelikle doğru şekilde teşhis edilmesi gerekir. Başlangıçta hastalara cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi uygulanan hastalarda ya sonradan kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisine ihtiyaç duyulur yada radyoterapi denen ışın tedavisine ihtiyaç duyulur. Bazen kemoterapi radyoterapi cerrahi üçü bir arada kullanılır. Kanser türüne göre bu tedavi sıralaması öne veya geriye atılabilmektedir veya hepsi birliktede yapılabilir.Hastalığın evresine göre değişebilir, tümörün tipine göre değişebilir. Bazılarında sadece kemoterapi etkiliyken bazı tümörlerde sadece cerrahi bazı tümörlerde radyoterapi etkili olabiliyor. 

AVRASYA HOSPİTAL RADYASYON ONKOLOJİSİ TRİLOGY CİHAZIYLA ŞİFA DAĞITIYOR

Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir inancıyla yola çıkarak, hastalarına son teknoloji yöntemleriyle şifa dağıtmaya devam eden Avrasya Hospital özellikle son yıllarda dünya sorunu olan kalp ve kansere yaptığı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Kanser Tedavisinde 3 yöntem vardır. Cerrahi, ilaç ( Kemoterapi akıllı molekül-hedefe yönelik tedavi) ve ışın yöntemidir. Kanser tedavisinde Radyasyon Onkolojisinin yeri ve önemi çok büyüktür. Kanser Tedavisindeki 3. Aşama olan Radyasyon tedavisi, kanser ve diğer problemleri tedavi etmek için X ışınlarının kullanımıdır.

Avrasya Hospital olarak son teknolojik özelliklere sahip rapidarc lisansıyla beraber VARİAN TRİLOGY cihazını hastane bünyesine kazandırarak hasta kabulüne başlamıştır.

VARİAN TRİLOGY cihazı 3 cihazın tedavi alanlarını bir cihazda toplayarak hizmet vermektedir. VARİAN TRİLOGY cihazı ismini donanım özellikleri sayesinde 3 farklı tedaviyi de yapabilmesinden dolayı almıştır. Bu tedaviler IMRT ,IGRT ,SRS tir. VARİAN TRİLOGY cihazı Özel teknolojilerle kanser hücrelerine ya da tümöre yüksek dozlarda x ışını yollayarak kanserli hücre tedavi edilmektedir. Bu tedavi yöntemleri ile güvenilir, kaliteli ve daha kısa sürede radyoterapi yapma imkanı sunarak hizmet vermektedir.

TRILOGY TEKNOLOJİSİ AVRASYA HOSPITAL’DE…

Radyoterapi iyonizan ışın veya atom partiküllerinin kanser veya nadiren kanser dışı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. 
Radyasyonlar madde ve biyolojik ortamdan geçerken çarpıştığı atom ve molekülleri iyonize ederek biyolojik ve fiziksel etki gösterirler. İyonizan radyasyonların tümör ve diğer hücreleri öldürücü veya bölünmeleri sırasında öldürücü etkileri olması nedeniyle modern kanser tedavisinde kullanılan temel taşlardan biridir.
Bilgisayar teknolojisinin gelişimine paralel olarak radyoterapi planlaması ve tedavisinde kullanılan iyonizan radyasyon oluşturan eksternal radyoterapi cihazlarının teknolojisinde de gelişmeler olmuştur. LİNAK tabanlı cihazlar geliştirilmiştir. Geliştirilen bu cihazların ortak özelliği IMRT ve IGRT yapabilmeleridir.
Bu gelişmeler doğrultusunda hastanemiz son teknolojik özelliklere sahip rapidarc lisansıyla beraber VARIAN TRILOGY CİHAZINI hastane bünyesine kazandırmıştır.
Avrasya Hastanesi Onkoloji Bölümündeki TRILOGY CİHAZI, eksternal (dışarıdan) uygulanan radyoterapide kullanılan bir lineer akseleratör (LİNAK) cihazıdır. 6MV ve 16MV foton(x ışını) ve4,6,9,12,16,20 MeV elektron enerjisi üretmektedir.

TRİLOGY CİHAZININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

IMRT:Yoğunluk ayarlı radyoterapi
RapidArc: Volümetrik Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi(VMAT)
SRT/ SRC: Noktasal ışınlama 
Trilogy cihazı yukarıda belirttiğimiz bu özelliklerinin yanı sıra imaj eşliğinde radyoterapi (IGRT) özelliği ile planlanan ışın dozunun hastaya hassas şekilde uygulanması sağlanır.

IMRT ÖZELLİĞİ

Radyoterapi cihazında şimdiye kadar kullandığımız 3D (3 boyutlu) konformal tedavinin gelişmiş formudur. Radyoterapi cihazı ile insan vücuduna tek bir ışın demeti göndermek yerine radyasyonu binlerce ışıncığa bölerek yoğunluk farklılıkları oluşturulmuş alanlardan tedavi yapılır. Böylece sağlıklı olan doku ve organlar en iyi şekilde korunurken, hastalıklı olan dokuya en yüksek radyoterapi dozu verilmesi sağlanır.

IMRT tekniği sayesinde tümöre istenilen yüksek doz verilirken tümör ile sağlam doku birleşim bölgesinde ani doz düşmesi ve çoklu alan kullanımı ile tümörlü dokuya komşu olan normal dokularda dozların düşük seviyede tutulması sağlanır. 
Tedavi edilecek bölgeye uygulanacak radyoterapi dozunu belirlemek için Tedavi Planlama Bilgisayar Sistemi ile hesaplamalar yapılır. Daha hassas hesaplamalar gerektirdiğinden planlama süresi uzundur.

RapidArc ÖZELLİĞİ

Cihaz hasta etrafında bir veya daha fazla dairesel olarak döner. Bu teknikte tümörlü olan doku daha hassas ve yüksek dozda ışınlanırken, komşu sağlam dokular çok yüksek oranda radyasyondan korunur.
RapidArc tekniği ile hastaların günlük tedavi süresi aynı işi yapan diğer cihazlara göre göreceli olarak daha kısadır. Ayrıca RapidArc’ın yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğini uygulayan diğer cihazlara göre avantajı daha az monitor unit (radyoterapi doz birimi) kullanılır.

SRT (Stereotaktik Radyocerrahi) ÖZELLİĞİ

Trilogy cihazının bu özelliği sayesinde birkaç santimetre büyüklüğünde çok küçük tümörlere noktasal ışınlama yapabilir. Böylece tümöre çok yüksek dozda yoğunlaştırılmış iyonize radyasyon verilir.Tümörün çevresindeki normal dokuda çok hızlı doz düşüşü sağlanarak sağlıklı dokuların radyasyondan zarar görmesi en aza indirilir.
Stereotaktik radyocerrahi özelliği kullanıldığında hastanın tedavisi birkaç seansta tamamlanır. Ancak cihazın bu özelliği doğru seçilmiş hasta gruplarına uygulanması gerekmektedir.

IGRT ÖZELLİĞİ (GÖRÜNTÜ KILAVUZLUĞUNDA RADYOTERAPİ)

Yakın zamana kadar radyoterapi uygulaması sırasında tümörün ve ışınlanan bölgenin tam olarak sabit olmaması ve ışınlama sırasında hareket edebilmasi nedeniyle tedavi sırasında geniş emniyet sınırı kullanılırdı. Maalesef daha fazla sağlıklı doku radyasyona maruz kalırdı. Radyoterapiya bağlı gelişen yan etkiler fazlaydı. Emniyet marjı küçük verildiğinde tümörün tedavi sırasında alan dışında kalma riski vardı. Radyoterapi cihazlarındaki teknolojik gelişime paralel olarak hastaların günlük tedavi öncesi, tedavi sonrası ve en önemlisi tedavi sırasında doğru yeri ışınlayıp ışınlamadığımızı kontrol etmek için tedavi sahasının görüntüsünü almaktayız. Buna cihazın IGRT özelliği denir. Bu sayede eğer ışınladığımız bölgeden aldığımız görüntülerde farklılıklar varsa gerekli düzeltmeler yapıp tedavimizi daha doğru yapmamızı sağlarız.

TRILOGY CİHAZI KULLANIRKEN HASTALARIMIZIN TEDAVİSİNDE TEDAVİYE BAĞLI MİNİMUM YAN ETKİ, TÜMÖRÜN ORTADAN KALDIRILMASINDA MAKSİMUM BAŞARI ELDE EDERİZ.YENİ NESİL KANSER TEDAVİSİNDEN NE ANLAMALIYIZ?

Kanserle savaşan üç farklı branşta da (cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi) asıl amaç öncelikle tümörü doku veya organdan tamamen silmek, bunu yaparken de vücudumuzdaki sağlıklı olan biçbir yere zarar vermemektir.


ARTIK KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP VE KİŞİYE ÖZEL TEDAVİLERDEN BAHSEDİYORUZ. BİZE DAHA ÖNCE UYGULANAN TEDAVİLERDEN FARKI NEDİR?

Radyoterapide daha önceleri Kobalt60 (Co60) cihazı kullanılmaktaydı. Hastaları tedavi ederken tedavi alanındaki sağlıklı dokuları yeterince koruyamazdık. Tedaviye bağlı yan etkilerimiz fazlaca olurdu. Ancak son zamanlarda hızla geliştirilmiş olan LİNAC tabanlı gelişmiş radyoterapi cihazları ile hedefe yönelik tadavi yapmaktayız. Bunun anlamı tümörü hedef alarak tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak, sağlıklı organları en iyi şekilde korumaya çalışmaktır.

VÜCUDUN TÜMÜNE YAYILAN KANSERLERDE TRILOGY CİHAZININ ETKİSİ NEDİR?

Kanser eğer tüm organlara yayılmışsa yapmamız gereken şey vücuttaki hayati önem taşıyan başlıca kritik organları koruma altına almaktır. Tümörün yerleşimine göre korunacak organlar değişir. Radyoterapi yapılırken sağlıklı organları daha iyi koruyabilmek için TRILOGY cihazını korumaya ihtiyaç duyulur.RADYASYONUN İNSANLARI İYİLEŞTİRİCİ YÖNÜ NEDİR?

Radyasyonlar madde ve biyolojik ortamdan geçerken çarpıştığı atom ve molekülleri iyonize ederek biyolojik ve fiziksel etki gösterirler. İyonizan radyasyonların tümör ve diğer hücreleri öldürücü etkisi olması nedeniyle modern kanser tedavisinde kullanılır.
Kanser hastalığında erken teşhis çok önemlidir. Hastalıktan hiçbir şekilde korkmamamız gerekir. Endişeleneceğimiz bir ateş, uzun süreli bir öksürme, karın ağrısı, kitle,beze, olabilir.Mutlaka teşhisin konması için bir hekime başvurmalarını öneririm. 

Bilgi \ Dr. Züleyha Kadehçi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA) 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner33